Komplexné činnosti súvisiace s nedeštruktívnym testovaním.

Zistite, s čím všetkým vám pomôžeme.

 

Viac

 

NDT metódy, ktoré vykonávame:             

RT - rádiografická metóda
UT - ultrazvuková metóda
MT - magnetická metóda prášková
PT - kapilárna metóda
VT - vizuálna metóda
LT - metóda skúšania netesností
PMI - Pozitívna materiálová analýza
HT - Meranie tvrdosti
UTT - meranie hrúbky stien
OVT - meranie ovality

Výber projektov, kde pracujeme:

  • Tlakové zariadenia pre SES a.s. Tlmače
  • Primárny okruh dostavby MO 3,4
  • PPC Bratislava
  • Vodné dielo Gabčíkovo
  • SPP - kontrola produktovodov po celej SR
  • rozvody na kyselinu Duslo Šaľa