|

Manažment

Konateľ / majiteľ

Ing. Viliam Zajko

Strategický rozvoj a obchod

je majiteľom a konateľom firmy od jej založenia, ktoré sa datuje ešte do roku 1995. Za 20 rokov vybudoval stabilnú a spoľahlivú spoločnosť, ktorá je špičkou vo svojej oblasti nie len na Slovensku, ale aj v Európe. Svoje bohaté skúsenosti uplatňuje v každom smere a to od procesu riadenia, návrhu a koordinácie projektov až po samotný výkon nedeštruktívnych kontrol v oblasti energetických zariadení a strojárenstva.  Zároveň dozerá na neustály rozvoj Spoločnosti WIZACO, analyzuje výsledky spoločnosti a jednotlivých meraní, pričom samozrejmosťou je návrh riešení pri zistených nezhodách. Vyštudovaný technik začal svoje zručnosti zúročovať hneď po absolvovaní Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity, keď začal pracovať v SES Tlmače. Z pozície defektoskopického technika a neskôr projektanta sa vypracoval na vedúceho odborného technického pracovníka v spoločnosti SES INSPEKT. Je držiteľom množstva certifikátov. Následne sa začal venovať len rozvoju vlastnej firmy, ktorá je dnes lídrom vo svojej oblasti.

Konateľ

Ing. Jaroslav Packa

Financie a controlling

Po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobil 13 rokov v najefektívnejšej slovenskej banke Tatra banke (RZB Group), z toho 5 rokov ako viceprezident v oblasti retailových a korporátnych úverov. Je zakladateľom medzibankového úverového registra pre fyzické osoby a právnické osoby a zároveň pôsobil ako konateľ viacerých bankových spoločností, čím nadobudol rozsiahlu znalosť bankového trhu v krajinách strednej a východnej Európy. V roku 2007 zmenil pôsobisko a nastúpil do holdingu LBG ako jeho výkonný riaditeľ. V skupine zodpovedá za stratégiu, rozvoj holdingu a jeho vzťahy s najvýznamnejšími investičnými partnermi, bankami, ministerstvami a štátnymi regulačnými autoritami. V posledných rokoch sa v pozícii predsedu dozornej rady úspešne podieľal na založení, výstavbe a prevádzke 31 fotovoltaických elektrární v SR a súčasne na M&A transakcii prevodu 30% podielu spoločnosti Samsung C&T. Úspešne reštrukturalizoval portfólio úverov v bankách, ktoré holding nadobudol v oblasti hotelierstva, energetiky a stavebného priemyslu, podieľal sa na akcelerácii rozsiahleho programu recyklácií syntetického textilu v sektore automobilového priemyslu a vďaka zázemiu bankára pripravuje pri väčšine projektov proces financovania nových akvizícii v rôznych odvetviach. (2013 Výživa, Média, Meracia regulačná technika a metrológia). Jaroslav Packa aktívne rozvíja strategické aliancie s G4 investičnou skupinou pri vybraných projektoch, do ktorých vstupuje LBG v roli strategického partnera. Jaroslav Packa ovláda anglický, nemecký, chorvátsky, český a ruský jazyk.

 

Obchodný úsek

Ing. Vladimír Zvonár

Riaditeľ úseku

je skúsený v riadení projektov a má dlhoročné obchodné skúsenosti nielen v tuzemskom, ale hlavne v zahraničnom obchode. Po skončení Stavebnej fakulty na STU v Bratislave a počiatočnej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Katedre hydrotechniky sa začal hneď venovať zahraničnému obchodu v anglickej spoločnosti s kopírovacou technikou, ktorej pobočku na Slovensku taktiež riadil. 15 rokov pracoval v spoločnosti Knauf Insulation v Novej Bani, výrobcu tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií, a to na pozíciách riaditeľa marketingu, vedúceho tuzemského oddelenia obchodu a riaditeľa pre export. Následne pôsobil v energetickej spoločnosti Istroenergo Group v Leviciach – líder v oblasti paroplynových elektrární, najskôr na pozícii manažéra nákupu a logistiky, následne ako stavebný dozor na projekte v Botswane, neskôr riadil projekty výstavby elektrární v ruskom Čerepovci a v pakistanskom Karáči a Bin Qasim. V júni 2016 vstúpil do holdingu LBG kde zúročuje svoje obchodné a projektové skúsenosti a v spoločnosti Wizaco NDT pracuje na pozícii obchodného riaditeľa. Plynule hovorí anglicky, rusky, česky, chorvátsky a poľsky.

Výskum, vývoj a ľudské zdroje

Miroslav Záturecký

Riaditeľ úseku

má dlhoročné skúsenosti v oblasti nedeštruktívneho testovania. Od roku 1982 pracoval ako vedúci defektoskopického strediska ŽOS Zvolen, kde mal na starosti vedenie a koordináciu pracovných skupín, riešenie NDT problémov a spoluprácu s vedením spoločnosti. Neskôr zastával funckiu hlavného lektora, inšpektora (VT, MT, PT, UT, RT) a skúšobného komisára NDT špecialistov. Momentálne zastáva funkciu riaditeľa úseku vzdelávania, výskumu a vývoja, kde využíva svoje nadobudnuté skúsenosti. Je držiteľom množstva certifikátov.

BOZP, PO, ŽP a Riadenie kvality

Ing. Ján Ilavský

Riaditeľ úseku

už päť rokov dozerá na všetky procesy, ktoré v spoločnosti súvisia s bezpečnosťou práce, požiarnou bezpečnosťou či ochranou životného prostredia. Na rôznych vedúcich funkciách pracoval aj v minulosti a skúsenosti začal zbierať ešte v osemdesiatych rokoch. Medzi jeho prechádzajúcich zamestnávateľov patrí napríklad Slovak Telekom, kde ako vedúci tímu mal na starosti riadenie prevádzky káblových telekomunikačných sietí pre oblasť Levice. Následne pôsobil v spoločnosti Doprastav, kde ako stavbyvedúci zodpovedal napríklad za dozorovanie na elektron - slabo prúdových a silnoprúdových zariadeniach. Pre vyštudovaného strojára je priorita spokojnosť zákazníka, za dodržania všetkých noriem a pravidiel BOZP. Certifikovaný bezpečnostný technik je zároveň lektorom v tejto oblasti a z cudzích jazykov ovláda angličtinu.

Riadenie administratívy a obstarávania

Ľuboslava Zajková

Riaditeľ úseku

od vzniku spoločnosti na pozícií office manager. Zodpovedá za širokú škálu činností, od prípravy cenových ponúk, organizovania firemných eventov či školení až po mzdovú agendu a reklamačné konanie. V spoločnosti má svoje pevné miesto už od roku 2003 a zúročuje tu svoje bohaté profesionálne skúsenosti z predchádzajúcich pracovísk. Medzi ostatné patrí spoločnosť NDT Consult, kde pôsobila 15 rokov vo funkcii hlavného ekonóma firmy. Vyučená ekonómka ovláda ruský a nemecký jazyk a ekonomický úsek pod jej vedením dôsledne a bez chýb plní svoje úlohy tak vo vzťahu k firme, ale predovšetkým vo vzťahu k zákazníkom.