|

Manažment

Konateľ / majiteľ

Ing. Viliam Zajko

Strategický rozvoj a obchod

je majiteľom a konateľom firmy od jej založenia, ktoré sa datuje ešte do roku 1995. Za 20 rokov vybudoval stabilnú a spoľahlivú spoločnosť, ktorá je špičkou vo svojej oblasti nie len na Slovensku, ale aj v Európe. Svoje bohaté skúsenosti uplatňuje v každom smere a to od procesu riadenia, návrhu a koordinácie projektov až po samotný výkon nedeštruktívnych kontrol v oblasti energetických zariadení a strojárenstva.  Zároveň dozerá na neustály rozvoj Spoločnosti WIZACO, analyzuje výsledky spoločnosti a jednotlivých meraní, pričom samozrejmosťou je návrh riešení pri zistených nezhodách. Vyštudovaný technik začal svoje zručnosti zúročovať hneď po absolvovaní Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity, keď začal pracovať v SES Tlmače. Z pozície defektoskopického technika a neskôr projektanta sa vypracoval na vedúceho odborného technického pracovníka v spoločnosti SES INSPEKT. Je držiteľom množstva certifikátov. Následne sa začal venovať len rozvoju vlastnej firmy, ktorá je dnes lídrom vo svojej oblasti.

Výskum, vývoj a ľudské zdroje

Miroslav Záturecký

Riaditeľ úseku

má dlhoročné skúsenosti v oblasti nedeštruktívneho testovania. Od roku 1982 pracoval ako vedúci defektoskopického strediska ŽOS Zvolen, kde mal na starosti vedenie a koordináciu pracovných skupín, riešenie NDT problémov a spoluprácu s vedením spoločnosti. Neskôr zastával funckiu hlavného lektora, inšpektora (VT, MT, PT, UT, RT) a skúšobného komisára NDT špecialistov. Momentálne zastáva funkciu riaditeľa úseku vzdelávania, výskumu a vývoja, kde využíva svoje nadobudnuté skúsenosti. Je držiteľom množstva certifikátov

Riadenie administratívy a obstarávania

Ľuboslava Zajková

Riaditeľ úseku

od vzniku spoločnosti na pozícií office manager. Zodpovedá za širokú škálu činností, od prípravy cenových ponúk, organizovania firemných eventov či školení až po mzdovú agendu a reklamačné konanie. V spoločnosti má svoje pevné miesto už od roku 2003 a zúročuje tu svoje bohaté profesionálne skúsenosti z predchádzajúcich pracovísk. Medzi ostatné patrí spoločnosť NDT Consult, kde pôsobila 15 rokov vo funkcii hlavného ekonóma firmy. Vyučená ekonómka ovláda ruský a nemecký jazyk a ekonomický úsek pod jej vedením dôsledne a bez chýb plní svoje úlohy tak vo vzťahu k firme, ale predovšetkým vo vzťahu k zákazníkom.