|

Naše projekty

Výkony pre zákaznícke projekty v oblastiach:

energetika, vodné hospodárstvo, dopravná infraštruktúra a výrobné odvetvia chemického priemyslu a strojárstva

Najväčšie projekty:

Názov diela / projektu Názov zákazníka / majiteľa projektu Popis prác
NDT kontrola komponentov dodávaných pre Jadrové elektrárne Mochovce (EMO), Jaslovské Bohunice (EBO), JE PAKS (Maďarská republika) VÚEZ, a.s. Levice UT, MT, PT, VT, UTT, HT, OT
NDT kontrola pri výstavbe Jadrovej elektrárne Mochovce, Bloky 3 a 4.

ŠKODA Slovakia, a.s.
Potrubie, a.s.
EXMONT Invest s.r.o.
Inžinierske Stavby a.s. KE
VÚEZ, a.s.
ENERGOINVEST, a.s.
PPA ENERGO, s.r.o.
Eurobuilding, a.s.
TechmontMochovce, a.s.
VUJE, a.s.

ENSECO, a.s.

SE a.s.

REAKTORTEST, s.r.o.

ProfiSteel, s.r.o.

RT, UT, PT, MT, VT
NDT kontrola pri odstávke Jadrovej elektrárne Mochovce, EMO1, 2.

ŠKODA Slovakia, a.s.
PPA ENERGO, s.r.o.

ProCS, s.r.o.

RT, PT, UT, VT
ilustrative picture
Názov diela / projektu Názov zákazníka / majiteľa projektu Popis prác
NDT kontrola pri výrobe tepelných a energetikých celkov do celého sveta: COLBUN, COLUBARA, BOCAMINA, LEDVICE, POČERADY, VŘESOVÁ… SES a.s. Tlmače UT, MT, PT, VT, UTT, HT, OT
NDT kontrola pri výstavbe Paroplynového cyklu Bratislava (PPC Bratislava) SIEMENS, A.G. / Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava RT, UT, PT, MT, VT
NDT kontrola pri výstavbe elektrárni TURBODEN SRL - HOLCIM ROHOŽNÍK SGS Slovakia, s.r.o. / HOLCIM Slovensko a.s. RT, VT, PT
NDT kontrola pri rekonštrukcii pomocnej kotolne na odstávku JEBO. ISTROENERGO GROUP a.s. / SE a.s. RT,PT,UT,VT
ilustrative picture
Názov diela / projektu Názov zákazníka / majiteľa projektu Popis prác
Vodné dielo Gabčíkovo - komplexná NDT kontrola pri výrobe, výstavbe a rekonštrukcii vrát plavebných komôr, horného a spodného hradenia suchého doku, segmentov 4x4,  rok 1994÷2006 STEEL OK, s.r.o. /

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

RT, UT, PT, MT, VT, LT
Vodné dielo Gabčíkovo - NDT kontrola pri havárijnom stave dolných vrát pravej plavebnej komory , výmeny ložísk a ložiskových častí,  rok 2007 Hutní montáže, a.s. / VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK RT, UT, PT, MT, VT, LT
Vodné dielo Gabčíkovo - NDT kontrola pri výmene spodného prahu dolných vrát pravej plavebnej komory TECHNOMONT OK, s.r.o. / VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK RT, UT, PT, MT, VT
Vodné dielo Čuňovo - komplexná NDT kontrola pri výrobe, výstavbe a rekonštrukcii vrát plavebných komôr, zdvíhacieho mosta, trojpólovej hati, provizórneho hradenia, hati obtoku, hati inundácií, divokej vody a sklzu. STEEL OK, s.r.o. / VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

UT, PT, MT, VT,

Vodné dielo Čuňovo - komplexná diagnostika zdvíhacieho mosta TECHNOMONT OK, s.r.o. / VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK UT, PT, MT, VT
Vodné dielo Gabčíkovo - NDT kontrola pri rekonštrukcii pravej vratni ľavej plavebnej komory,  rok. 2006 TECHNOMONT OK, s.r.o. / VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK UT, PT, MT, VT

 

ilustrative picture
Názov diela / projektu Názov zákazníka / majiteľa projektu Popis prác
NDT Kontrola produktovodov pre médiá: vzduch, para, kyseliny a voda Specialty Minerals Slovakia s.r.o. / SCP Ružomberok RT, UT, PT, MT, VT
NDT Kontrola produktovodov pre médiá: vzduch, para, kyseliny a voda Istroenergo Group, a.s. / SCP Ružomberok RT, UT, PT, MT, VT
NDT Kontrola produktovodov pre médiá: vzduch, para, kyseliny a voda SCP Ružomberok RT, UT, PT, MT, VT
NDT Kontrola produktovodov pre médiá: vzduch, para, kyseliny a voda ADATO, s.r.o. / SCP Ružomberok RT, UT, PT, MT, VT
NDT Kontrola a revízia regeneračných kotlov a kotla K1 Smurfit Kappa Štúrovo UTT, PT, Pressure
Komplexná NDT kontrola produktovodov pre médiá: vzduch, plyn, para a horúca voda. Paroplynový cyklus BIOTIKA Slovenská Ľupča Istroenergo Group, a.s. / BIOTIKA Slovenská Ľupča, a.s. RT, UT, PT, MT, VT
ilustrative picture
Názov diela / projektu Názov zákazníka / majiteľa projektu Popis prác
Kontrola železničných tratí a koľajísk ŽSR RT
Kontrola nadstavby vagónov cisterien Tatravagónka - SES Tlmače RT, UT
ilustrative picture