|

Čo robíme

Podpora nových investičných zámerov, rekonštrukcie, generálne opravy, odstávky:

Kontrolné činnosti pre investorov:

 • Kontrola jednotlivých komponentov, energoblokov vo výrobe,
 • Kontrola dodávok jednotlivých komponentov pri montáži,
 • Kontrola primárnych a sekundárnych produktovodov.

Pôsobíme ako nezávislý arbiter medzi dodávateľmi, integrátormi, manažérmi projektu a koncovým užívateľom.

Pridanou hodnotou pre klienta sú špecializované služby:

 • Zvýšenie počtu prevádzkových hodín zariadenia,
 • Zníženie vnútorných nákladov na ľudské zdroje,
 • Zníženie rozsahu škôd pri nehodách a mimoriadnych udalostiach.

Výkon komplexných činností súvisiacich s nedeštruktívnym testovaním komponentov, polotovarov a ďalších materiálov.

Aplikujeme nasledujúce metódy NDT:

Štandardné metódy NDT:

 • RT - Rádiografická metóda
 • UT - Ultrazvuková metóda
 • MT - Magnetická metóda
 • PT - Kapilárna metóda
 • VT - Vizuálna metóda (priama a nepriama)
 • ET - Metóda vírivých prúdov
 • LT - Metóda skúšanie netesností
 • UTT - Meranie hrúbky stien
 • HT - Meranie tvrdosti
 • OVT - Meranie ovality
 • PMI - Pozitívna materiálová identifikácia

Špeciálne skúšky NDT :

 • defektoskopické skúšky pre zváračské kurzy
 • pracovné skúšky zváračov
 • meranie korozívneho úbytku

Služby realizujeme najmä v týchto oblastiach:

 • Kontroly počas odstávok, rekonštrukcií a pravidelnej údržby energetických celkov pre:
  • kotolne a teplárne,
  • Produktovody,
  • ostatné technické inštalácie.
 • Komplexná kontrola prostredníctvom outsourcovaných činností pri skúšaní a údržbe výroby, dodávky a distribúcie médií, ako aj pri poruche potrubí.
 • Zisťovanie korozívneho úbytku a opotrebovania.
 • Návrh a realizácia nových diagnostických systémov.
 • Materiálové hospodárstvo.