|

Certifikácia systémov

Certifikácia systémov

Systém riadenia kvality QMS: ISO 9001:2008

Ochrana životného prostredia: ISO 14001:2004

Ochrana zdravia a bezpečnosť: OHSAS 18001:2007